نرم افزار عصا

 

با توجه به رشد تكنولوژي و استفاده روز افزون از وسايل ارتباط جمعي ، رشد ، توليد ، استفاده از موبايل هاي هوشمند ،آمارافزايش كاربران اينترنت وتقاضاي رفع نيازهاي روزانه از طريق

يك راه ساده و زودبازده زياد شده و همه سعي بر آن دارند كه در كمترين زمان با صرفه جويي در هزينه نياز خود را برطرف كنندو با عنايت به سرعت بالاي رشد و توسعه شهرها دسترسي

آسان و سريع مردم به واحدهاي خدماتي و توليدي به معضلي جدي براي شهروندان و دولتمردان مبدل گرديده است كه تاثير مستقيمي بر كيفيت زندگي روزمره مردم ، ترافيك ؛ حمل ونقل

عمومي ،مصرف حامل اي انرژي و اتلاف وقت وهزينه در جهت جستجو و دسترسي به اماكن و مشاغل مورد نظر دارد . لذا بر آن شديم تا ضمن بهره مندي از فرصت موجود و بازار بالقوه و

بي رقيب داخلي ، با استفاده از توانمندي متخصصين رايانه اي كشور نسبت به رفع معضل اطلاع رساني به شهروندان و پوشش نياز مردم و جامعه را با ارائه اين خدمات برآورده نمائيم.

ادامه مطلب نرم افزار عصا


کد آمار