نرم افزار تور ۱۱۸

 

 

 

تا اکنون برای انتخاب و خرید تورهای مسافرتی در سایتهای مختلف جستجو میکردیم و با تعداد زیادی از دفاتر هواپیمایی تماس میگرفتیم بلکه گزینه ای مناسب را پیدا کنیم با اینکه اطلاعات در مورد این حرفه در نوع خود

یک شغل بسیار حساس میباشد.

ادامه مطلب نرم افزار تور ۱۱۸

نرم افزار عصا

 

با توجه به رشد تكنولوژي و استفاده روز افزون از وسايل ارتباط جمعي ، رشد ، توليد ، استفاده از موبايل هاي هوشمند ،آمارافزايش كاربران اينترنت وتقاضاي رفع نيازهاي روزانه از طريق

يك راه ساده و زودبازده زياد شده و همه سعي بر آن دارند كه در كمترين زمان با صرفه جويي در هزينه نياز خود را برطرف كنندو با عنايت به سرعت بالاي رشد و توسعه شهرها دسترسي

آسان و سريع مردم به واحدهاي خدماتي و توليدي به معضلي جدي براي شهروندان و دولتمردان مبدل گرديده است كه تاثير مستقيمي بر كيفيت زندگي روزمره مردم ، ترافيك ؛ حمل ونقل

عمومي ،مصرف حامل اي انرژي و اتلاف وقت وهزينه در جهت جستجو و دسترسي به اماكن و مشاغل مورد نظر دارد . لذا بر آن شديم تا ضمن بهره مندي از فرصت موجود و بازار بالقوه و

بي رقيب داخلي ، با استفاده از توانمندي متخصصين رايانه اي كشور نسبت به رفع معضل اطلاع رساني به شهروندان و پوشش نياز مردم و جامعه را با ارائه اين خدمات برآورده نمائيم.

ادامه مطلب نرم افزار عصا


کد آمار